Tag: หมาป่วย

สัตว์ตลก
icon bg
ขนาดหมายังรู้ว่าเป็นยา

ขนาดหมายังรู้ว่าเป็นยา

หมากินใบกัญชาเพราะมันป่วยหรือไม่ป่วยไม่รู้

สัตว์ตลก
icon bg
หมาน้อยร้องเจ็บปวดเมื่อเจอหมอตรวจ

หมาน้อยร้องเจ็บปวดเมื่อเจอหมอตรวจ

หมาป่วยไปหาหมอยังไม่ทันตรวจอะไรร้องซะแล้ว