ห่านมากับพระบิณฑบาตร

ห่านเดินไปบิณฑบาตรตอนเช้า

เราอาจจะเคยเห็นหมาหมูเดินบิณฑบาตรกับพระเวลาตอนเช้ามาแล้ว
แต่นี้กับกลายเป็นห่านที่เดินมากับพระในเวลาตอนเช้าเป็นภาพที่เห็นได้ยากมาก