เป็นหมาแต่ลำบากเป็ด

เป็ดแบกหมาไปได้ทุกที่

เป็ดเป็นเพื่อนรักของหมา สามารถ หามหมาไปได้ทุกที่
เป็นภาพที่น่ารักสำหรับสัตว์ต่างสายพันธ์