พี่ดุนะ น้องไหวเหรอ

แพะชนหมาบลูด็อก

แพะตัวน้อยคิดว่าตัวเองแน่ กระโดดเอาเขาชนหมาบลูด็อก
เจ้าหมาไม่ได้สะทบสะท้านอะไรเลยขอบอก