น้องไม่ต้องเดี๋ยวพี่หมาจัดการเอง

หมาช่วยเจ้านายน้อยเก็บลูกบอลตกน้ำ

เจ้าหมาห่วงเจ้านายน้อยจะตกน้ำ รีบดึงเจ้านายน้อยแล้วตัวเองโดดน้ำ
ลงไปเก็บลูกบอลให้กับเจ้านายน้อย