น้องเขาไปโดนตัวไหนมาก็มิทราบ

เด็กเต้นแบบคนเมาเหล้า

เด็กเต้นท่าทางเหมือนกับคนเมา
ไม่รู้ว่าน้องเขาไปโดนตัวไหนมาถึงได้เต้นเมา
ซะขนาดนี้