เมื่อเธอยิ้มฉันก็ยิ้มตามเธอ

หมาถ่ายรูปกับเจ้านาย

หมาเรียนแบบท่าถ่ายรูปของเจ้านาย
เห็นเจ้านายยิ้มก็ยิ้มตาม เห็นเจ้านายหยุดยิ้มก็หยุดยิ้มตาม