มิกซ์เพลงไก่ขัน

เสียงเพลงจากการขันของไก่นำมามิกซ์เพิ่ม

รวมเสียงไก่ขันมามิกซ์เป็นเพลงจากเสียงขันเดิมๆ ทำเอามันขึ้นยามเช้า