ขออาหารให้เขาเดี๋ยวนี้นะเจ้าทาส

แมวยกมือไหว้ขออาหารจากเจ้านาย

แมวยกมือไหว้ขออาหารจากคน เจ้าทาสมองดูฉันด้วย
ฉันยกมือไหว้ขนาดนี้เจ้ายังไม่สนใจข้าเลยใจร้ายย