แมวนวดคางหมาดำ

แมวนวดคางหมาจนหมาจะหลับ

แมวหมอนวดกำลังนวดคางให้กับทาสหมาดำ
ทำเอาทาสหมาถึงกับจะหลับคามือหมอแมว