แม่จ๋าน้องจะกัดหนู

หมาตัวใหญ่เจอหมาตัวเล็กไล่กัด

หมาตัวใหญ่กลัวหมาตัวเล็กวิ่งไล่กัด
กลัวแทบวิ่งหนีไม่ทัน