ขนาดหมายังรู้ว่าเป็นยา

หมากินใบกัญชาเพราะมันป่วยหรือไม่ป่วยไม่รู้

หมาป่วยต้องกินยารักษา แต่สำหรับหมาตัวนี้ไม่รู้ป่วยจริงหรือไม่จริง
เล่นกินใบกัญชาจนจะหมดต้น ถ้าไม่หายป่วยก็คงเป็นหมาบ้าก็เป็นได้