หมาสายย่อ เต้นตามเพลง

หมาเต้นตามเพลง ป๊ะโล๊งโป๊งฉึ่ง อย่างเป็นอัตโนมัติ

หมาเต้นเพลง ป๊ะโล๊งโป๊งฉึ่ง แค่ได้ยินเสียงเท่านั้นละ แบบว่ามันอยู่ใน DNA