หมาไม่กล้ากัดกันแค่ขู่

แค่ขู่กันไม่ได้ว่าจะกัด

หมาน้อยสองตัวไม่กล้าที่จะกัดกันได้แค่ขู่กัน
เลยจับมาเต้นตามเพลงซะเลย