ไก่โหดวิ่งไล่จิ๊กหมา

ไก่สายโหดไล่จิ๊กหมาเสียหมาเลย

ไก่โหดไล่จิ๊กหมาทำเอาหมาวิ่งป่าราบ เสียหมาไปเลย
โหดจริงๆสำหรับไก่ตีตัวนี้