ชายเสื้อแดงเต้นงานบุญ

หนุ่มเสื้อแดงเต้นรูดเสา

ชายเสื้อแดงเต้นรูดเสา งานบุญ
ทำเอาแขกรวมงาน งงไปตามๆ กัน